Цени

През летния сезон 2018 г. на кортове на СК „Дема“ може да се играе с карти:
„Содексо“ – във всички ценови зони;
„Мултиспорт“ – в зелена зона от 7 до 16 ч. включително, от понеделник до петък.
Осветлението се заплаща – 5 лв./час.
Една карта покрива половината от цената на корта.

ЦЕНИ НА КОРТОВЕТЕ ЛЯТО 2018

АБОНАМЕНТ ЛЯТО 2018