• Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

Адррес: жк. „Младост“ 1А, бул. „Ал. Малинов“ №19, София 1729

Телефон: 02 976 85 85, 02 976 85 55

Мобилен: 0887 945 240

E-mail: office@dema-bg.com

Как да стигнете до нас

Phone: 02 976 85 85, 02976 85 55, 0887 945 240
София, ж.к. Младост 1-А, бул. Александър Малинов 19