• Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

Адррес: жк. „Младост“ 1А, бул. „Ал. Малинов“ №19, София 1729

Телефон: 088 770 02 10;

02 976 85 85;  

02 976 85 55;

088 794 52 40.

E-mail: office@dema-bg.com

Как да стигнете до нас

Phone: 02 9768555, 0887945240
София, ж.к. Младост 1-А, бул. Александър Малинов 19


Запази онлайн