• Български
  • English

Новини

НАРЕДБА ЗА ТЕНИС ТУРНИР НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА НАГРАДИТЕ НА ОББ 9 – 10.05.2015 Г. ГР. СОФИЯ

НАРЕДБА ЗА ТЕНИС ТУРНИР НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА НАГРАДИТЕ НА ОББ 9 – 10.05.2015 Г. ГР. СОФИЯ

Организатор: Спортен клуб „Дема”
Място на провеждане: Спортен комплекс „ДЕМА” , адрес: гр. София,
ж.к. „Младост -1 а”, бул. „Александър Малинов”№ 19, www.demasport.com
Време на провеждане: 9 – 10.05.2015 г. (събота и неделя)

Право на участие: Ученици от първи до дванадесети клас на частните общообразователни училища, колежи, гимназии от гр. София и страната.
Важно условие е, участниците да са с подходящо спортно облекло и маратонки за тенис. Състезателите с неподходящи маратонки ( с грайфери или бутони) няма да бъдат допускани до игра.

Възрастови групи: І –ІV клас (Родените след 01.01.2004 г.)
V – VІІ клас (Родените между 01.01.2001 г. и 31.12.2003 г.)
VІІІ – ХІІ клас (Родените между 01.01.2000 г. и 31.12.1996г.)

Видове игри: Единично – момичета и единично – момчета.

Схема и класиране: Усъвършенствана система (за всяко място) или кръгова (в зависимост от броя на участниците). Форматът на срещите ще се определи според броя на участниците. В зависимост от индивидуалното, ще бъде извършено и отборно класиране за всяка възрастова група. За отборното класиране се вземат резултатите на тримата най-добре класирани участника от съответното училище във всяка една схема. В случай, че дадено училище участва с по-малко от трима състезатели в дадена възрастова група, те участват само в индивидуалното класиране.

Срок за заявки: До 30.04.2015 г. писмено на и-мейл: mnenova@dema-bg.com
Срок за отказ: До 07.05.2015 г. писмено на и-мейл: mnenova@dema-bg.com

Записване : От 04 до 08.05. (вторник до петък) от 9,00 ч. до 17,0 0 ч.- на касата на Спортен комплекс „Дема”, с представяне на списък на участниците, заверен от училищните власти, съдържащ името на училището, двете имена на всеки участник, година на раждане, телефон и/или и-мейл за връзка. Към списъка се прилага входна такса по 15 лв. на човек или банково бордеро за преведена сума по сметката на „Спортен клуб „Дема”: BG50UBBS80021026897812; BIC:UBBSBGSF. За входната такса ще бъде издаден касов бон и/или фактура.

Техническа конференция: На 08.05.2015 г. (петък) от 17,00 ч. в приемната на СК „Дема”. Всяко училище може да бъде представено от максимум две упълномощени лица.
Директор на турнира: Катя Брезина. Тел. 976 85 27, GSM 0886 8888 71, факс : 976 85 36

Главен съдия: Мариана Ненова, тел. 976 85 37, GSM 0887 671922

Награди: Купи, медали и предметни награди ще бъдат раздадени на класираните от І до ІІІ място индивидуално и отборно. Наградите са осигурени от основния спонсор на състезанието Обединена Българска Банка.
Томбола за участниците и публиката.

Марка топки: Dunlop Fort

Входни такси: 15 лева на участник, която следва да се внесе до началото на техническата конференция на 08.05. (петък) , 17,00 ч. на посочената по-горе сметка или на касата на СК „Дема”

Медицинско обслужване: Ще бъде осигурено.