• Български
  • English

Новини

ПРОГРАМА „СПОРТ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ДЕЦА В РИСК”

Стартира програма „Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск” на Министерството на младежта и спорта, по която
Спортен клуб „Дема” ще кандидатства с Проект за обучение по тенис на корт на деца и младежи с увреден слух.
Ще бъдат сформирани 3 групи, които ще работят по 2 пъти седмично от 9.03. до 03.07. и от 28.09. до 18.12.2015 г.
Каним всички деца и младежи с увреден слух, които желаят да се включат в курсовете, да представят следните документи
До 07.01.2015 г. в СК „Дема” (на касата):
1. Три имена, дата на раждане, телефон и и-мейл адрес.
2. Декларация за съгласие от родителя или настойника (по образец).
3. Медицинска бележка от личния лекар, че се разрешава лицето да упражнява тенис на корт.

ОБРАЗЕЦ