• Български
  • English

Новини

22.03.2021

СК Дема навлезе в нов етап от своето развитие – проект по програмата Еразъм+ в партньорство с още четири европейски държави

СК Дема навлезе в нов етап от своето развитие – проект по програмата Еразъм+ в партньорство с още четири европейски държави

С партньорска среща в София на 18 и 19 март 2021 г. Спортен клуб „Дема“ и представители на неправителствени организации от Гърция (ОАЛ), Македония (Университета в Щип), Румъния (СК Политехника) и Австрия (ТК Блуденц) поставиха началото на проект по програмата Еразъм+ на Европейския съюз, който цели подкрепа и обучение на тенис състезатели и треньори, за да продължат кариерно развитие в спорта.

Проектът „Тенис клубове за двойни кариери”  (TC4DC) има за цел да даде още една възможност на спортисти и треньори за реализацията им като ръководители на малки до средни тенис клубове. Ще бъде анализиран и представен в адекватни учебни материали европейския и световен опит по отношение на двойното кариерно развитие, управлението на спортната тренировка, избора и поддръжката на спортните съоръжения и пособия, икономическото осигуряване и управление на клубовете, важни детайли, необходими за успеха при организирането на спортни събития и др.

Спортен клуб „Дема” е координатор на проекта и в основата на създаването на обучителната програма с основни умения и знания, които да послужат на тенисистите и треньорите в по-нататъшното им развитие. При разработването на програмата ще се разчита както на представители на клуба, така и на специалисти с подходяща експертиза от други клубове и образователни институции. След края на проекта програмата ще бъде предоставена на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз за разпространение и прилагане в широк европейски мащаб.