• Български
  • English

Тенис училище

ТЕНИС УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА - ЛЯТО 2024

Цени за 1 месец:
- предплащане за 12 тренировки (3 пъти седмично) – 210 лв.
- предплащане за 8 тренировки (2 пъти седмично) – 150 лв.
- предплащане за 4 тренировки (1 път седмично) – 80 лв.
- единично посещение – 25 лв.
- ново за лято 2024: всяка тренировка над 12-ата – 15 лв./час.
 
  • Тренировките са с продължителност 1 час.
  • Отстъпка за повече от едно дете от семейство: 10% от цената за второ и следващо дете.
  • Сумите за месеца се заплащат до 10-о число на съответния месец. Отстъпката за 12/8/4 тренировки се ползва само при предплащане до тази дата. При заплащане след това тренировките се заплащат на база цена за единично посещение.
  • Цена на индивидуален урок за картотекирани състезатели към СК "Дема" и деца от тенис училището - 50 лв. (включва треньор и корт до 17 ч. вкл.)
    За всички останали клиенти индивидуалният урок е 40 лв. + цената на корта