ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ ЗА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ  „ДЕМА“ ООД

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „ДЕМА“ ООД с адрес по регистрация: София 1113, ул. „Лидице“ № 7 – 9 предоставя услуги – ПОЛЗВАНЕ НА ТЕНИС КОРТОВЕ в Спортен комплекс „ДЕМА“, намиращ се в град София, бул. „Ал.Малинов“ № 19 и заплащането им по електронен път чрез кредитна/дебитна карта на виртуален ПОС терминал.
 2. Тези общи условия обвързват всички клиенти на „ДЕМА“ ООД, които желаят да заплащат предоставени от „ДЕМА“ ООД услуги по електронен път чрез кредитна/дебитна карта на виртуален ПОС терминал. С натискане на бутона КУПИ, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
  3. Цените за ползване на кортовете са обявени на сайта на „ДЕМА“ ООД  www.demasport.com.,  а именно:

Червена зона – 42 лв. за 1 корт за 1 час

Зелена зона – 35 лв. за 1 корт за 1 час

Синя зона – 18 лв. за 1 корт за 1 час

В цената е включено осветление на 1 корт за 1 час.

 1. Клиентът си запазва за ползване корт чрез регистрация в интернет платформата tennisbooking.bg или чрез обаждане по телефона на касата на СК „ДЕМА“ на телефони: 02/976 85 85, 976 85 55, 0887 945 240.  Резервацията е валидна само с плащане до 48 ч. преди часа с дебитна/ кредитна карта през сайта,  на СК „ДЕМА“ www.demasport.com или на касата. След този период, при липса на плащане, кортът се освобождава за нова продажба. При неявяване на клиента, сумата не се връща.
 2. След кликване на бутона „КУПИ“, потребителите се съгласяват да закупят за ползване заявения корт за опредлената дата и час. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че кортът е закупен за ползване за определената дата и час.
 3. При наличие на свободни кортове в последния момент, се приемат заявки през платформата tennisbooking.bg или по телефона, за които също се изисква авансово плащане с кредитна/дебитна карта или на касата. При неявяване, сумата ще бъде изискана при следващото идване на клиента.
 4. Клиентите са задължени да ползват кортовете в обукви за червени тенис кортове

/настилка шамот/, които са със ситни грайфери и не я нараняват, както и в спортно облекло. В случай на неявяване в изисквания вид, явяване в нетрезво състояние или при непристойно поведение „ДЕМА“ ООД  си запазва правото да направи отказ от достъп до кортовете. В този случай сумата на клиента не се възстановява.

 1. При невъзможност от страна на „ДЕМА“ ООД да предостави заплатения корт поради спиране на ток, или други възникнали препятствия, то на клиента се предоставя правото да получи сумата обратно или да ползва корт в друго, удобно и за двете страни време. Заплатената сума се възстановява по сметката на клиента в 30 дневен срок.
 2. „ДЕМА“ ООД се задължава да не събира и съхранявате данни за банкови карти на клиентите. Информира клиентите си, че плащането се извършва на платежната страница на обслужващата банка.
 1. „ДЕМА“ ООД гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. „ДЕМА“ ООД защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „ДЕМА“ ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в тези Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 2. „ДЕМА“ ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и е длъжно да предостави информацията по силата на закона.
 3. За рекламации и възражения при предоставяне на услугата, клиентите могат да се обръщат на телефон: 02/976 85 18 и е-майл: tkoleva@einet.bg

 

Phone: 02 976 85 85
Fax: 0887 945 240
София 1729
жк. „Младост“ 1А, бул. „Ал. Малинов“ №19